Fakta om våra produkter

Funktion

Utformningen av källsorteringsmöbler skall underlätta för användaren att hitta rätt med sina avfallsprodukter. Det skall vara tydlig märkning och utformning av hål, fack och liknande som intuitivt leder användaren att placera rätt material i rätt fraktion. En väl fungerande möbel för källsortering har dessutom en ergonomiskt riktig utformning som gör att servicepersonal enkelt och utan onödiga belastningar kan hantera det återvunna materialet. Rullbara behållare och vagnar för tyngre fraktioner är ett exempel.

Mötesplats

Om möbeln är rätt utformad skall den kunna placeras på en central mötespunkt på arbetsplatsen. Då blir den en naturlig mötesplats som man naturligt besöker ofta under arbetsdagen och då lätt kan ta med sig överblivet material. Detta ger att ingen onödig tid behöver avsättas till just sortering av avfall. Ytterligare mervärde som brukar visa sig är att man genomför möten vid källsorteringsplatsen. Med rätt utformning blir själva möbeln även mötesyta. Erfarenheter säger att man på detta sätt har kortare möten och även minskar behovet av att nyttja mötesrum eller konferensrum.

Underlättar service

Genom att anpassa källsorteringsstationer kan man utöver att bli av med avfall på ett smidigt sätt även se till att förbrukningsvaror kommer in på arbetsplatsen på ett smidigt och rationellt sätt. Man kan genom att använda vagnar anpassade för ändamålet på central plats fördela tex skrivarpapper från pall. Detta gör att man slipper transportera emballage in och ut ur byggnaden. Det medför även att man får ordning och reda i sitt skrivarrum som i sin tur ger bättre trivsel och effektivare arbete.

Underlättar implementering av miljösystem i organisationen

Genom att utforma källsorteringsstationer på ett tilltalande sätt och placera dessa i närheten av centrala platser där de flesta passerar en eller flera gånger dagligen blir källsortering inte en extra arbetsuppgift utan mer en naturlig del av att förflytta sig inom arbetsplatsen. Jämför med att behöva gå in ett mörkt källarutrymme med sina avfallsprodukter och slänga i olika kärl. Sammantaget ger snyggt paketerade kärl att man lättare och mer naturligt kan införa källsortering i företaget.